Santa Maria in Monserrato och San Giacomo degli Spagnuoli – de spanska nationskyrkorna i Rom

I slutet av artikeln kommer ett bildspel med de historiska platser och händelser som omnämns. Att Rom från medeltiden och framåt hade ställning som den universella kristenhetens huvudstad underströks inte minst av de så kallade nationskyrkorna, dvs. kyrkor, oftast då med tillhörande härbergen och sjukhus, som uppförts av förmögna personer från ett specifikt land eller […]

La Colonna della Concepzio Immacolata: Från feodalt tribut till hyllning av Jungfru Maria

På Piazza Mignanelli, gränsande till Piazza di Spagna och omramad av Palazzo di Spagna och Palazzo della Propaganda Fidei, står en reslig ensam kolonn. Kolonnen har hög sockel, omramas av fyra gammaltestamentliga gestalter och kröns av en bronsskulptur av Jungfru Maria. Det är nog inte så många turister som ägnat kolonnen någon större uppmärksamhet, än […]

Sacro Cuore del Suffragio och Museo delle Anime del Purgatorio

Det sena 1800-talet var en turbulent tid för den katolska kyrkan och påvedömet. Allt sedan Upplysningstiden attackerade liberalerna både politiskt och religiöst.  Krav restes på upphävandet av påvens världsliga makt, religionsfrihet och ett kraftigt reducerande av helgonkult, Mariafromhet och ordensliv. Det här är historien om Sacro Cuore del Suffragio och Museo delle Anime del Purgatorio

Fem romerska bibliotek som du inte får missa

Redan under Antiken var Rom berömt för sina bibliotek. Efter biblioteken i Alexandria och Pergamon ansågs Bibliotheca Ulpia, grundat av kejsaren Trajanus cirka 115 e.Kr som den antika världens förnämsta bibliotek. Biblioteket, vilket var uppkallat efter kejsarens familjenamn, Ulpius,  var beläget alldeles invid hans forum, Forum Traiani (förutom en kort tid då det var inrymt […]

Roms talande statyer – le statue parlanti

Några av Roms mest förbisedda sevärdhet är de talande statyerna  – le statue parlanti –  sex romerska statyer, placerade runt om i Roms historiska centrum, vilka fått sitt  namn av att man sedan renässansen gjort dem till  språkrör för  anonyma smädeskrifter, riktade mot den styrande eliten. Ibland förekom till och med politiska dueller statyer emellan. […]

Prisca Theologia – den forntida teologin

I artiklarna om Sixtinska kapellet och Appartamento Borgia har vi mött en kristendom som inte bara hade rötter i den judiska traditionen utan även i den hedniska världen representerad av sibyllorna, Hermes Trismegistos och Isis och Osiris. Denna teologi kallades under det italienska 1400-talet Prisca Theologia – den forntida teologin. I den följande artikeln skall […]

Raphaels vävda tapeter – festutsmyckning för Sixtinska kapellet

Fram till Leo X:s pontifikat (1513-1521) hade det Sixtinska kapellet varit intimt sammanlänkat med påvar tillhörande släkten della Rovere; Sixtus IV och Julius II. Med Leo X blev det en ändring. Leo X, Giovanni de´Medici (1475-1521), var den första påven tillhörande den florentinska bankirfamiljen de´Medici. Han var son till Lorenzo de Medici och Clarice Orsini. […]

En fördjupning i Sixtinska kapellet – del 3 – Den yttersta domen av Michelangelo

Det här är del tre i en fördjupning om Sixtinska kapellet. Du hittar del 1 här och del 2 hittar du här. Efter fullbordandet av Sixtinska kapellets tak 1512, återgick Michelangelo till arbetet med Julius II:s gravmonument. Vid Julius död ett år senare var emellertid inte monumentet färdigt. Julius efterträdare, Leo X, saknade helt intresse för att […]

En fördjupning i Sixtinska kapellet – del 2 – Påven Julius II, Michelangelo och Sixtinska kapellets tak

Det här är del två av tre i en fördjupning om Sixtinska kapellet. Du hittar del 1 här och del 3 här.  De påvar som efterträdde Sixtus IV under 1400-talets sista decennier, var nöjda med Sixtinska kapellets konstnärliga utformning och ägnade sig i stället åt andra projekt. Innocentius VIII (1484-1492) lät bygga Villa Belvedere, den första […]