Språkguide italienska

Lär dig grunderna i italienska med vår italienska språkguide

I Sverige har vi alla fått en ganska bra engelskundervisning i skolan, speciellt nu till de senaste generationerna. Vi i norden är överlag riktigt bra på det engelska språket och har oftast inga stora problem med att ta oss fram med hjälp av det. Men i länder som Spanien, Frankrike och Italien är det engelska språket inte lika genomträngande och de använder sig mer än gärna av sitt egna språk och inte av engelska. Detta kan bli en komplikation om kommunikationen inte håller och man missförstår varandra. Med hjälp av dessa ord och fraser kan ni få hjälp med olika saker om modet håller ända fram tills man just ska säga sakerna, för Italienskan är ett underbart språk men det kan vara klurigt med uttalet.

En viktig sak att veta innan man börjar uttala ord är några grundregler;

  • ch uttalas alltid som k, till exempel i mi chiamo (jag heter) uttalas chiamo [kiamo]
  • gn uttalas som nj, till exempel i signora (frun) uttalas signora [sinjora]

Det finns såklart många fler regler än dessa, men dessa är det viktiga och som används mycket i talet. Om vi som turister kommer till Italien med skakiga försök till italienskan har jag mycket svårt för mig att de har något emot uttalningsfel.

*artiga ord som används mot de man inte känner.

Svenska Italienska
Hej! Ciao!
God dag!* Buongiorno!
God kväll!* Buona sera!
Vad heter du? Come ti chiami?
Jag heter… Mi chiamo…
Hur mår du? Come stai?
Jag talar inte italienska så bra. Non parlo italiano molto bene.
Vill ni ha något att dricka? Volete qualcosa da bere?
En stor ljus öl, tack! Una birra chiara media, per favore!
Hur mycket blir det? Quanto fa?
Tack! Grazie!
Tack så mycket! Grazie mille!
Det är bra. Benissimo.
Kan du vara snäll och hjälpa mig? Puó aiutarmi?
Talar du engelska? Parla inglese?

Nedan kommer ord jag aldrig hoppas någon kommer behöva använda på sin semesterresa men kan vara intressanta att veta, kanske imponera på dina vänner?

Svenska Italienska
Det där är rena skitsnacket! Cazzate!
Det här är fullkomligt oacceptabelt! E’ davvero inammissibile!

Den italienska språkguiden är skriven av Nelly Robertsdotter. Du hittar fler av Nellys texter här.