Sixitinska kapellet

Sixtinska Kapellet

Till förnyelsen och upprustningen av Rom hörde ett nytt påvligt palatskapell. Påven Sixtus IV, tillhörande släkten della Rovere, lät mellan 1473 och 1481 arkitekten Baccio Pontelli uppföra det kapell som efter sin byggherre fått namnet Sixtinska kapellet och som för en bredare allmänhet är mest känt för att det är där som påvarna väljs.

Då själva byggnaden väl var på plats lät Sixtus bjuda in en rad umbriska och toskanska  konstnärer som under Pietro Peruginos ledning kom att smycka väggarna med scener ur Mose och Kristi liv. Syftet med dessa målningar var att visa på överenstämmelsen mellan Nya och Gamla Testamentet. Moses räddade Israels folk ur den egyptiska fångenskapen och förebådade därmed hela mänsklighetens räddande genom Jesus Kristus. Moses som israeliternas ledare förebådade också påvedömet som genom den apostoliska successionen från Petrus, förvaltar Kristi frälsargärning. På väggfälten i höjd med fönstren finns porträtt av ett antal av de tidigaste påvarna. Den ursprungliga altarmålningen, visade den till himmelen upptagna Jungfrun Maria (Maria Assunta) samt Sixtus IV knäböjande nedanför henne. Kapellet invigdes den 15 augusti 1483, dvs. på dagen till Marias upptagelse till himmelen.
Sixtinska kapellet tak

Mellan 1508 och 1512 smyckade Michelangelo på uppdrag av Sixtus IV:s brorson, påven Julius II, Sixtinska kapellets tak.  Ursprungligen hade taket varit målat som en stjärnhimmel. Till följd av sättningar i byggnaden var nu denna stjärnhimmel svårt skadad och i akut behov av att ersättas

Det program Julius II och Michelangelo, efter många debatter och motstridiga viljor, slutligen enades om, var människans frälsningshistoria innan det Nya Förbundet genom Jesus Kristus. I en mäktig skenarkitektur återges Jesu anfäder från Abraham och fram till Josef (även mödrarna, de flesta till namnet okända, finns med),  profeter och sibyllor – den judiska respektive hedniska världens vittnen om den kommande frälsaren och hans gärning,  nakna ynglingar – änglar –  hållande medaljonger med centrala, gammaltestamentliga scener samt slutligen, i valvkappan skapelseberättelsen, syndafallet, syndafloden räddningen efter denna.

Julius II efterträddes av Leo X (1513-1521), den förste påven av släkten della Rovere och en av kyrkans främsta konstmecenater genom tiderna. Självfallet ville han knyta sitt och sin familjs namn till påvedömets främsta kapell. 1515 gav han Raphael – den unge konstnären på modet – att rita förlagorna till en serier vävda tapeter med motiv ur apostlafurstarna Petrus och Paulus liv. Tapeterna, som omgående kom att vävas i Bryssel, var avsedda att smycka den nedersta delen av Sixtinska kapellets väggar under de allra största högtiderna. I nutid kan i Vatikanen beskådas tio av de ursprungligen sexton tapeterna.

1533 befallde påven Clemens VII (1523-1524), den andre påven av familjen de´Medici, Michelangelo att återvända till Rom och ersätta Sixtinska kapellets existerande altarmålning med en framställning av den Yttersta domen. Därmed fullbordades mänsklighetens frälsningshistoria såsom den skildrats på kapellets väggar och tak.  Målningen fullbordades först 1541, under Clemens efterträdare, påven Paulus III (1534- 1550), tillhörande den romerska släkten Farnese.

Centralgestalten är Kristus, framställd som en antikiserande världsdomare och som den sanna Obesegrade Solen (Sol Invictus). Vid hans sida finns Jungfru Maria och runt honom grupperar sig de saliga ur alla folk.  Ovanför honom håller änglar hans pinoredskap. Under honom förkunnar änglar med dombasuner att tiden är ute. De döda uppstår ur sina gravar och återfår gradvis kroppslighet och medvetande.  De frälsta svävar upp mot saligheten medan de fördömda störtas ned mot det väntande helvetet som öppnar sig längst ner till höger på fresken.
Lästips om Sixtinska kapellet

Här på Res till Rom har vår duktiga skribent Kari Lawe skrivit en artikelserie som fördjupar sig i Sixtinska Kapellet. I de fyra delarna behandlas Sixtinska kapellets väggar, kapellets tak, Yttersta domen och Raphaels vävda tapeter. Klicka på länkarna för att komma till de specifika artiklarna! Vi kan varmt rekommendera dessa för dig som vill fördjupa din kunskap om det fantastiska Sixtinska Kapellet.