Utgrävning i Rom

Rom får 2000 år gammal tunnelbana

Sedan en tid tillbaka pågår en byggnation av en ny tunnelbanestation mellan San Giovanni och Colosseum i centrala Rom. Nu har arkeologer gjort ett beundransvärt fynd på platsen. Det som kommit fram under grävningen är kaserner från kejsar Hadrianus tid. En kejsare vars regeringstid sträckte sig mellan år 117 och 138.

Arkeologer har betecknat dessa fynd som helt och hållet unika. Kasernerna hittades nio meter ner i marken. Och fynden stannar inte där, utöver de 2000 år gamla kasernerna så har även en masskrav med 13 skelett, lergods och en stor mängd mynt från samma period hittats. Dessutom har arkeologer grävt ut något som de tror är träningsutrymmen för gladiatorer. Kasernerna består av 39 rum. Golvet i kasernerna består av svart och vit mosaik och på väggarna finns välbevarade röda målningar.  Totalt är det utgrävda området cirka 900 kvadratmeter stort.

Byggde mur mellan England och Skottland

Kejsar Hadrianus

Byst av kejsar Hadrianus

Kejsar Hadrianus regerade som tidigare nämnt i 21 år mellan 117 och 138 och var Roms 14:e kejsare. Även om namnet Hadrianus inte tillhör det allra översta skiktet av romerska kända kejsare så är han inte ett namn att hoppa över i historiepluggandet. Kejsar Hadrianus lyckades under sin regeringstid att uppföra flera mäktiga byggnadsverk. Han byggde bland annat Villa Hadrianus som går att besöka i staden Tivoli, cirka tre mil nordost om Rom. Hadrianus sticker också ut bland Roms kejsare då han levde i ett öppet homosexuellt förhållande. Han var på många sätt en man före sin tid.

Mest känd är dock kejsar Hadrianus för den mur han lät uppföra mellan England och Skottland. Muren är 120 kilomter lång och var under en lång tid rikets norra gräns. Utmed muren uppfördes 13 gränsfort som kunde bevaka gränsen. Alla som ville passera gränsen var tvungna att betala en tullavgift.

Utgrävningen blir en del av stationen

Vi reser 2000 år fram i tiden och återgår till byggnationen av den nya tunnelbanestationen i centrala Rom. För stationen påbörjades redan 2007 men har blivit försenad i och med de omfattande utgrävningar som skett. Något som man kan ha förståelse för i och med att man gräver i ett så historiskt viktigt område. Vore tjänstefel att inte undersöka varenda kubikmeter av det antika Rom.

Utmaningen är att skapa ett utrymme som berättar om Roms dolda förflutna för människor på resande fot.
– Chefarkitekten Francesco Prosperetti

Det utgrävda området kommer bevaras och tunnelbanestationen kommer att kombineras med utgrävningen. Tanken är att platsen skall bevaras och gå hand i hand med den nya stationen. När resenärerna är påväg till tåget så ska de kunna beskåda det historiska fyndet. Exakt hur det kommer se ut framgår inte av de källor som Res till Rom har tagit del av.

Den nya stationen kommer alltså ligga mellan San Giovanni och Colosseum. Det är linje C i Roms tunnelbana som kommer trafikera stationen. Allting beräknas stå klart 2021.